Önceki daha basit yöntem ve tedavilere rağmen eğer gebelik oluşmaz ise yapılabilecek bir yöntemdir,
şartlar uygunsa önceki tedavi süreçlerini atlamadan uygulamak gerekir. Fallop tüplerinde
hasar/anormallik, kötü spermiogram sonuçları, ileri derece endometriozis, ileri anne yaşı,
anovulasyon (düzenli adet görememe), önceden tanı almanın zorunlu olduğu (kistik fibrozis, talasemi,
kromozomal hastalıklar gibi, ki bu durumda PGT önerilir) ve son olarak da açıklanamayan infertilite de
direk olarak İVF tedavisine geçilebilir.
Anne adayında yumurta uyarımı yapılarak foliküller takip edilir ve yumurta toplama işlemi ile
foliküller alınır, baba adayından ise normal yolla ya da operasyon ile sperm elde edilir. Daha sonra
labaratuarda suni döllenme işlemi yapılır ve aile çağrılarak embriyo transferi yapılır. Belirli ilaçlar
kontrolü altında taburcu işlemi yapılır ve gebeliğin oluşumu beklenir.